Opći uvjeti poslovanja

Predugovorna obavijest

 

Prema Zakonu o zaštiti potrošača, NN 41/14  Članak 57., obaveza Prodavača je da predugovorno obavijesti Potrošača o pravima i obavezama iz eventualnog kasnijeg međusobnog ugovora. Dokument predugovorne obavijesti Prodavač, Dedal d.o.o., šalje Potrošaču uz ponudu koju je Potrošač zatražio. Ukoliko Potrošač, nakon pregleda i razumijevanja ponude i predugovorne obavijesti, pošalje narudžbu, smatra se da time potvrđuje ugovor. Potvrdom ugovora obavezuje se na plaćanje po uvjetima na ponudi ukoliko je roba i/ili usluga dostupna.

Predugovorne obavijesti prema Članku 57. Zakona o zaštiti potrošača

1.  Potrošač će elektronskom poštom uz ovaj dokument dobiti i ponudu na kojoj će biti naznačena roba ili usluge koje Potrošač potražuje. Na samoj stranici www.barka-fishing.com uz robu stoje opširne informacije te se Potrošač obavezuje da će tek nakon pregleda i razumijevanja istih zatražiti Ponudu.

2. Naziv i sjedište Prodavatelja: Dedal d.o.o. – Krešimirova 22 –  21251 Žrnovnica  – telefon:021/334-340 – elektronička pošta: barka.webshop@gmail.com

3. Dedal d.o.o. prodajom putem Internet stranice www.barka-fishing.com nastupa u svoje ime

4. Zemljopisna adresa i kontakt za eventualne pritužbe: Dedal d.o.o. – Krešimirova 22 –  21251 Žrnovnica  – telefon:021/334-340 – elektronička pošta: barka.webshop@gmail.com

5. Maloprodajna cijena robe i usluge uz troškove dostave odmah su naznačeni na ponudama koje su sastavni dio ove obavijesti

6. Dedal d.o.o. nema nikakvih dodatnih troškova sredstava daljinske komunikacije

Članak 58.

(1) Obveza obavještavanja iz ovog odjeljka dopunjuje obvezu obavještavanja sukladno Zakonu o uslugama i Zakonu o elektroničkoj trgovini.

(2) Aku su odredbe Zakon o uslugama i Zakona o elektroničkoj trgovini u vezi sa sadržajem i načinom pružanja obavijsti u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona, primarno se primjenjuju odredbe ovoga Zakona.

Članak 59.

U slučaju sklapanja ugovora izvan poslonih prostorije ili ugovora na daljinu putem javne drražb, obavijesti iz članka 57. stavka 1. točaka 2. do 4. ovoga Zakona mogu biti izmjenjene odgovarajućim pojedinostima voditelju dražbe.

 

Cijene

DEDAL d.o.o. (u daljnjem tekstu Prodavatelj) ne preuzima odgovornost za promjene cijena koje se mogu mijenjati u bilo kojem trenutku bez posebne obavijesti. Naručena i plaćena roba ne podliježe izmjeni cijena.
Svi proizvodi na https://www.barka-fishing.com/  internet trgovini izraženi su u kunama s uračunatim PDV-om.
U cijenu artikala nisu uključeni troškovi dostave.Troškovi dostave se zaračunavaju pri zaključenu košarice.

Rok i način isporuke

Prodavatelj se obvezuje u najkraćem mogućem roku koji kreće nakon plaćanja ponude, isporučiti ispravnu naručenu robu Kupcu. Isporuka se vrši na teritoriju Republike Hrvatske putem MBE(Mail Boxes Etc.) dostavne službe. Cijena isporuke (dostave) je navedena u ponudi koju šalje Prodavatelj i njen je sastavni dio.

Povrat robe i zaštita potrošača

Kupac ima pravo vratiti robu koju nije naručio ili robu kod koje je naknadno utvrđena greška ili oštećenje koje nije nastalo transportom. Prodavatelj će odobriti povrat robe nakon međusobnog dogovora (telefonom ili e-mailom), uz instrukcije za povrat te će Kupcu poslati novu pošiljku bez dodatnih troškova.

Kupac ima pravo podnijeti pisani prigovor, bilo u prodajnom prostoru ili putem pošte na adresu Dedal, Krešimirova 22, 21251 Žrnovnica, telefaks uređaja na broj 021/334-340 ili putem elektroničke pošte na adresu barka.webshop@gmail.com. Prodavatelj je dužan na prigovor odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Prodavatelj je dužan voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora potrošača iz st.1. ovog članka najmanje godinu dana od dana primitka prigovora. Obrazac za prigovor / reklamaciju potrošača dostupan je ovdje.

Prije sklapanja ugovora (kupovine) Prodavatelj će potrošača obavijestiti putem predračuna (ponude), tekstom na ovoj stranici ili na drugi način o imenu, sjedištu i matičnom broju tvrtke kojoj potrošač može iznijeti svoje prigovore, glavnim svojstvima proizvoda koje se nude, cijeni proizvoda uključujući sva porezna i druga davanja, troškovima dostave proizvoda, načinu plaćanja te načinu i roku isporuke proizvoda, pravu potrošača na raskid ugovora sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora, troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije kada se taj trošak ne zaračunava po osnovnoj tarifi, te razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede.

U slučaju telefonske narudžbe, identitet tvrtke, kao i komercijalna svrha poziva biti će izričito navedeni prilikom započinjanja razgovora. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici.

Najkasnije u trenutku isporuke proizvoda, odnosno najkasnije na dan početka pružanja usluge potrošaču će biti predana potvrda prethodne obavijesti u pisanom ili u nekom drugom, potrošaču dostupnom, trajnom mediju koja će sadržavati sve podatke koje sadrži i prethodna obavijest.

Fotografije i opisi

Fotografije i opisi proizvoda preuzeti su sa službenih stranica dobavljača/proizvođača ili su preuzeti s interneta i ne moraju biti nužno identični. Zadržavamo pravo pogreške u opisu i fotografijama.

Jednostrani raskid ugovora

Svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije na koji se primjenjuju pravila sadržana u Zakonu o zaštiti potrošača, potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od 14 dana (jednostrani raskid ugovora)

Računanje roka za jednostrani raskid
Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora (četvrta stranica ovog teksta).

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora možete elektronički ispuniti i poslati, a nalazi se ovdje. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana: kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Povrat uplaćenog iznosa
Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

Povrat robe
Robu vratite na našu adresu ili je predajte nama bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Mehanizmi izvansudskog rješavanja sporova

U slučaju eventualnog spora, trgovac i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće, nadležan je sud u Splitu.

Plaćanje

Naplata se vrši u eurima (EUR). Plaćanje se vrši kreditnim karticama (Amex, Mastercard ili Visa) koje se odvija se preko CorvusPay  sustava, virmanom ili pri pouzeću.

Podaci o kreditnoj kartici

CorvusPay  se brine o tajnosti i sigurnosti vaših podataka prilikom autorizacije kreditnih kartica. Sigurnost podataka na stranicama za plaćanje osigurana je korištenjem Secure Socket Layer (SSL) sigurnosnog protokola sa 128 bitnom enkripcijom podataka. Razmjena osjetljivih podatka (npr. brojevi kartica) između CorvusPay sustava koji obavlja online plaćanje i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja se korištenjem privatne mreže koja nema pristup na. Internet i potpuno je zaštićena od neautoriziranog pristupa, korištenjem ISO 8583 protokola. CorvusPay  u potpunosti onemogućava pristup podacima za koje sudionici u procesu kupovine nisu ovlašteni. Djelatnici Prodavatelja su mogućnosti transakciju naplatiti, u cijelom iznosu ili djelomično ili otkazati.

 

Izjava o sigurnosti online plaćanja

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

Hvala što koristite CorvusPay!

Prodavatelj se obavezuje zaštititi osobne podatke Kupca na način da prikuplja samo podatke koji su nužni za ispunjenje naših obveza prema Kupcu. Podaci su dostupni samo operaterima web shopa Prodavatelja.

PRAVILA PRIVATNOSTI I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA (GDPR)

Dedal d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja internet stranica, te odbija svaku odgovornost za bilo kakve kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Dedal d.o.o. zadržava pravo promjena cijena proizvoda objavljenih na internet stranicama bez prethodne najave.

Informacije, podaci i dokumenti objavljeni na internet stranicama Dedal d.o.o. smiju se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba. Informacije, podaci i dokumenti objavljeni na internet stranicama Dedal d.o.o. ne smiju se distribuirati, reproducirati ili koristiti u komercijalne svrhe na bilo koji način bez izričitog pisanog odobrenja Dedal d.o.o., ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu trećoj strani ili tvrtki Dedal d.o.o.

Korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja internet stranica tvrtke Dedal d.o.o., te ujedno prihvaća koristiti sadržaj ovih stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. Dedal d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja može nastati ili je na bilo koji način vezana za korištenje internet stranica Dedal d.o.o.

Dedal d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja internet stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja internet stranica Dedal d.o.o.

Internet stranice tvrtke Dedal d.o.o. sadrže informacije, podatke i dokumente, te eventualne poveznice do drugih internet stranica u vlasništvu trećih osoba. Obzirom da Dedal d.o.o. nema nadzor nad gore navedenim informacijama, podacima i dokumentima ili internet stranicama trećih osoba, Dedal d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti, vezano na točnost, potpunost i dostupnost sadržaja na internet stranicama u vlasništvu trećih osoba.

Dedal d.o.o. NEĆE prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno stavi na raspolaganje.

Dedal d.o.o. se obavezuje gore prikupljene podatke koristiti isključivo u svrhu uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika, te u svrhu prilagođavanja ponude proizvoda i usluga u skladu sa potrebama kupaca i korisnika.

Dedal d.o.o. se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika internet stranica, obvezuje se prikupljene podatke o korisnicima brižno čuvati po GDPR-u (zakonu o zaštiti osobnih podataka), te se obvezuje da iste neće učiniti dostupnima trećim osobama bez prethodnog pisanog pristanka korisnika.

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka

Marica Aljinović

Broj telefona: +385 21 334 340
Broj mobitela: +385 91 444 4842
E-mail adresa: barka.ured@gmail.com

 

X

Proizvod je dodan u košaricu

Vidi košaricu